Oavsett vad du har för krämpa så går det mesta att hantera eller göra något åt om viljan finns.  

If you have a health isse I am conviced that most things are possible to manage or do something about if you have the will power.

Se alltid till att konsultera flera och forska så långt du förmår innan du fattar beslut om din hälsa.Speciellt då om det är allvarligare problem.

Always take second opinions and check different sources of information before you make a decision about a more serious health issues.


Mina törnar i livet:

- pacemaker (dvs. hjärtproblem)

- ny höft (BHR= ytersättning)

- en ländrygg som spökar ibland

- skruv i foten

- nät i ljumsken


I have a few managed issues that I live with:

- pacemaker (dvs. hart problem)

- new hip (BHR= ytersättning)

- a back that gives pain now and than

- screws in my left foot

- net in my groin